© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana

© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana
pratite nas na facebook-u
Republički sindikat radnika Hrvatske
UDRUGA ZRTAVA ORUZANIH PREPADA
udruga žrtava oružanih prepada-KARTA UDRUGE
UDRUGA ŽRTAVA ORUŽANIH PREPADA

Kontakti i sjedište Udruge:

U d r u g a   Ž O P
K n e z a  M i s l a v a   11
1 0 0 0 0    Z a g r e b


Mob:099/4611623 Hrvoje Palameta (predsjednik)
Mob01/4611-615
PRISTUPNICA

IZJAVA


© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana

e-mail: udruga.zop@gmail.com

Mob:099/4611623 Hrvoje Palameta (predsjednik)
Tel.  01 46 11615