© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana

© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana
pratite nas na facebook-u
Republički sindikat radnika Hrvatske
UDRUGA ZRTAVA ORUZANIH PREPADA

© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana

e-mail: udruga.zop@gmail.com

Mob:099/4611623 Hrvoje Palameta (predsjednik)
Tel.  01 46 11615