© 2013 Udruga ŽOP Sva prava pridržana
UDRUGA ŽRTAVA ORUŽANIH PREPADA

Udruga žrtava oružanih prepada ( ŽOP ) krenula je sa radom i djelovat će na području grada Zagreba a preko svojih povjerenika i na području cijele Hrvatske. U svrhu ostvarenja ciljeva udruge obavlja djelatnosti slijedećeg sadržaja:
- suradnja s nadležnim zdravstvenim, pravosudnim, državnim i upravnim tijelima i ustanovama radi ostvarivanja zaštite prava i interesa članova udruge,
- provođenje seminara, radionica, predavanja i sl. vezano za prava i zaštitu članova,
- poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanje članova,
- suradnja sa stručnim institucijama radi pomoći članovima kroz seminare, radionice, predavanja radi senzibilizacije i edukacije,
- pružanje neposredne stručne pomoći i potpore pri rješavanju socijalnih, ekonomskih i obiteljskih problema,
- pokretanje inicijativa i projekata u cilju preventivnog djelovanja na rješavanju zdravstvenih i drugih problema.
Ovim putem pozivamo sve radnike a posebno one koji su bili žrtve oružanih prepada da nam se jave, kako bi zajedničkim djelovanjem postigli što bolje i kvalitetnije ostvarenje ciljeva udruge.
UDRUGA ZRTAVA ORUZANIH PREPADA
pratite nas na facebook-u
Republički sindikat radnika Hrvatske

e-mail: udruga.zop@gmail.com

Mob:099/4611623 Hrvoje Palameta (predsjednik)
Tel.  01 46 11615